สายการผลิต

สินค้าทั้งหมด
DELL EMC Unity Storage
ที่เก็บข้อมูล DELL EMC VNX
โดเมนข้อมูล DELL EMC
DELL EMC Powerstore
DELL EMC Isilon
DELL EMC Vmax
EMC Symmetrix DMX
DELL EMC VPLEX
DELL EMC XtremIO
อีเอ็มซี คลาริออน CX
DELL EMC อวามาร์
NETAPP FAS

 

Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 0Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 1Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 2

OEM/ODM

สินค้าทั้งหมด
DELL EMC Unity Storage
ที่เก็บข้อมูล DELL EMC VNX
โดเมนข้อมูล DELL EMC
DELL EMC Powerstore
DELL EMC Isilon
DELL EMC Vmax
EMC Symmetrix DMX
DELL EMC VPLEX
DELL EMC XtremIO
อีเอ็มซี คลาริออน CX
DELL EMC อวามาร์
NETAPP FAS

วิจัยและพัฒนา

Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 0Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 1Beijing Boyun Information Technology Llc สายการผลิตของโรงงาน 2

สินค้าทั้งหมด
DELL EMC Unity Storage
ที่เก็บข้อมูล DELL EMC VNX
โดเมนข้อมูล DELL EMC
DELL EMC Powerstore
DELL EMC Isilon
DELL EMC Vmax
EMC Symmetrix DMX
DELL EMC VPLEX
DELL EMC XtremIO
อีเอ็มซี คลาริออน CX
DELL EMC อวามาร์
NETAPP FAS

ฝากข้อความ